THÔNG BÁO

Nhằm đáp ứng với yêu cầu trong việc đổi mới công tác quản lý giáo dục. Trong những năm qua Bộ GD&ĐT đã xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục được các cấp quản lý giáo dục đưa vào sử dụng có hiệu quả (thống kê giáo dục trực tuyến, thống kê giáo dục tiểu hoc...).
Để việc quản lý giáo dục có hiệu quả chúng tôi đã xây dựng phần mềm thống kê trực tuyến giáo dục (cấp trường, cấp phòng) với các chức năng: Thống kê học sinh (theo từng tháng), thống kê đội ngũ, thống kê CSVC, thống kê CNTT.... Đây là phân mềm được xây dựng lập trình trên ngôn ngữ PHP và HTML, phần mềm mới bước đầu xây dựng, rất mong các đơn vị tham gia góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn.
Phần mềm được hỗ trợ chạy trên hệ điều hành Android chạy trên trình duyệt Mozilla Firefox, Chrome, Cốc Cốc......